เครื่องกดน้ำหวาน โทร  095-954-9801  , 083-946-9235 , 095-064- 7888

เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น E 275 - 3

 

Dimension  (WxDxH) : 290x400x650 mm

weight                        : 25.4kg

Electric                       : 374w

Bowl capacity             : 9lt. x 2 โถ

* หัวจ่ายเครื่องดื่ม 2 หัวจ่าย ใช้พื้นที่วางน้อยกว่า 1 ตารางฟุต

* เครื่องดื่ม 2 ชนิด แต่ใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม 1 เครื่อง

* หัวจ่ายแต่ล่ะหัวทำงานแยกออกจากกัน

* รูปทรงทันสมัยประกรอบไปด้วย สแตนเลส

* โถพลาสติกคาร์บอเนต แข็งแรง ทนทาน

 


฿0
จำนวน:

 • Crathco_E275-3.jpg
  เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น E 275 - 3 Dimension (WxDxH) : 290x400x650 mm weight : 25.4kg Electric : 374w Bowl capacity : 9lt. x 2 โถ * หัวจ่ายเครื่องดื่ม 2 ห...
  ฿0

 • Crathco_E475-3.jpg
  เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น E 475 - 3 Dimension (WxDxH) : 520x380x650 mm weight : 41.2kg Electric : 594w Bowl capacity : 9lt. x 4โถ * หัวจ่ายเครื่องดื่ม 4หัว...
  ฿0

 • Crathco_D155-3.jpg
  เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น D 155 - 3 Dimension (WxDxH) : 250x400x690 mm weight : 20.4kg Electric : 506w Bowl capacity : 18lt. x 1โถ * หัวจ่ายเครื่องดื่ม 1หั...
  ฿0

 • 1332466081_show i.jpg
  เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น D 255 - 3 Dimension (WxDxH) : 440x380x690 mm weight : 34.9kg Electric : 726w Bowl capacity : 18lt. x 2 โถ * หัวจ่ายเครื่องดื่ม 2 ...
  ฿0

 • Crathco_D355-3.jpg
  เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น D 355 - 3 Dimension (WxDxH) : 650x400x690 mm weight : 43kg Electric : 1078w Bowl capacity : 18lt. x 3 โถ * หัวจ่ายเครื่องดื่ม 3 หั...
  ฿0

 • original-1458129267252.png
  -เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 3 ชนิด ชานม กาแฟ ช็อกโกแลต และเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ-ถังเก็บวัตถุดิบ 3 ถัง ขนาดจุต่อถัง 1.6 กก.-การบรรจุน้ำ ประกอบด้วยถังภายใน ขนาด 2.7 ลิตร หรือใช้ถังแกล...

 • original-1458032636194.png
  -เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 5 ชนิด ชานม กาแฟ ช็อกโกแลต และเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ-ถังเก็บวัตถุดิบ 5 ถัง ขนาดจุต่อถัง 1.6 กก.-การบรรจุน้ำ ประกอบด้วยถังภายใน ขนาด 2.7 ลิตร และวางเข้ากับ...

 • original-1458129291713.png
  รหัสรุ่น cf316c-เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ 3 ชนิด ชานม กาแฟ ช็อกโกแลต และเครื่องดื่มผงร้อนชนิดอื่นๆ-ถังเก็บวัตถุดิบ 3 ถัง ขนาดจุต่อถัง 1.6 กก.-การบรรจุน้ำ ประกอบด้วยถังภายใน ขนาด 2.7 ลิต...

 • original-1458032773521.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีความหนืด,มีเนื้อผลไม้,นม เครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 12 ลิตร ต่อโถ-ขนา...

 • original-1458032788793.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีความหนืด,มีเนื้อผลไม้,นม เครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 12 ลิตร ต่อโถ-ขนา...

 • original-1458032866544.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีความหนืด,มีเนื้อผลไม้,นม เครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 8 ลิตร ต่อโถ-ขนาด...

 • original-1458032882921.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีความหนืด,มีเนื้อผลไม้,นม เครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 8 ลิตร ต่อโถ-ขนาด...

 • original-1457622859336.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีความหนืด,มีเนื้อผลไม้,นม เครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 18 ลิตร ต่อโถ-ขนา...

 • original-1458032897349.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีความหนืด,มีเนื้อผลไม้,นม เครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 18 ลิตร ต่อโถ-ขนา...

 • original-1458033064193.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้เข็มข้น,นมปั่น,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,โกโก้ปั่น,ชา,กาแฟฯ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 12 ลิตรต่อโถ ขนาด 2 โถ-ร...

 • original-1458033169416.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้เข็มข้น,นมปั่น,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,โกโก้ปั่น,ชา,กาแฟฯ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 12 ลิตรต่อโถ ขนาด 3 โถ-ร...

 • original-1458033129121.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้เข็มข้น,นมปั่น,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,โกโก้ปั่น,ชา,กาแฟฯ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 12 ลิตรต่อโถ ขนาด 2 โถ-ร...

 • original-1458033276496.png
  -เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้เข็มข้น,นมปั่น,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,โกโก้ปั่น,ชา,กาแฟฯ-เพิ่มโอกาสทางการขายชองคุณด้วยการโชว์์เครื่องดื่มที่สะดุดตาสุขอนามัย-ความจุ 12 ลิตรต่อโถ ขนาด 3 โถ-ร...

 • original-1458033350934.png
  -กำลังการผลิต 30 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น-หัวปั่นไอศครีมแยกอิสระ 2 ชุด สำหรับไอศครีม 2 รส และผสม 1 รส-ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ไอศครีมไร้ไขมัน/ไขมันต่ำ,ไปจนถึงคัสตาส,ไอศค...

 • original-1458033374537.png
  -กำลังการผลิต 56 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น-หัวปั่นไอศครีมแยกอิสระ 2 ชุด สำหรับไอศครีม 2 รส และผสม 1 รส-ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ไอศครีมไร้ไขมัน/ไขมันต่ำ,ไปจนถึงคัสตาส,ไอศค...

 • original-1458033432869.png
  -กำลังการผลิต 26 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น-หัวปั่นไอศครีมแยกอิสระ 2 ชุด สำหรับไอศครีม 2 รส และผสม 1 รส-ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ไอศครีมไร้ไขมัน/ไขมันต่ำ,ไปจนถึงคัสตาส,ไอศค...
Visitors: 451,717