ชั้นวางสินค้า ร้านมินิมาร์ท

      ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

1. ลูกค้าสามารถซื้อ ชุดต่อโดยไม่มี ชุดต้น ได้หรือไม่?

    - ไม่ได้ค่ะ 

2. ชุดต้นและชุดต่อสามารถแยกออกจากกันได้หรือไม่

    - ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากชุดต่อ จะใช้เสาร่วมกับชุดต้น 

3. ชุดต้น1ชุดสามารถต่อชุดต่อได้กี่ชุด?

    - ชุดต้น1ชุดสามารถต่อด้วยชุดต่อได้กี่ชุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้าค่ะ

      เช่น

   ลูกค้ามีพื้นที่ 160 เซนติเมตร สามารถซื้อชุดต้นขนาด  80 เซนติเมตร1ชุด    

   และ ชุดต่อ 80เซนติเมตร1ชุด 

   ลูกค้ามีพื้นที่ 180 เซนติเมตร สามารถซื้อชุดต้นขนาด 100เซนติเมตร1ชุด

   และ ชุดต่อ 80เซนติเมตร1ชุด

   ลูกค้ามีพื้นที่ 580 เซนติเมตร สามารถซื้อชุดต้นขนาด 100เซนติเมตร 1ชุด

   ชุดต่อ 100เซนติเมตร 4ชุด และ   ชุดต่อ 80เซนติเมตร 1ชุด 

4. ชุดต่อรับน้ำหนักได้เท่าชุดต้นหรือไม่?

    - เท่ากันค่ะ 

5. ชุดต่อจำเป็นต้องต่อกับชุดต้นที่มีขนาดเท่ากันหรือไม่?

    - ไม่จำเป็นค่ะ ชุดต้น190เซนติเมตร สามารถต่อด้วยชุดต่อขนาด 145 เซนติเมตรได้ค่ะ

6. ชุดต้น และ ชุดต่อ จำเป็นต้องเป็นชั้นวางชนิดเดียวกันหรือไม่?

    - ไม่จำเป็นค่ะ ชั้นวาง และ ชั้นแขวนสามารถต่อกันได้ค่ะ

 

    

Visitors: 565,689